back  main  up  next This site can be viewed at all resolutions
Last update:
21-12-2003 06:11:15

Screeny z Gry Netwars.03nwatack.gif (4909 bytes)

Trzy obce jednostki podchodzą do punktu Ksi.
Wskażniki w lewym dolnym rogu to szybkość (V)[do przodu oraz do tyłu]
oraz stan pancerza (S), który możemy poprawiać zbierając Extra Shields.


04nwcapture.gif (3949 bytes)

Jeden z obcych porywa POD.
W prawym dolnym rogu mamy radar. Polożenie myśliwca, którym kierujemy to centrum siatki. widzimy przed nami kropkę, która oznacza uciekającego POD. nieco na prawo duża grupa kropek to pozostałe POD. Na biało zaznaczane są satelity, Extra Shields, Extra Thrust, Extra Fire Power, Extra Rockets.


05nwcapture.gif (4428 bytes)

Porwanie z bliska.


06nwtargetlocked.gif (4169 bytes)

Cel namierzony... bip bip bip... Teraz możemy wystrzelić rakietę.


07nwmissilelaunched.gif (4120 bytes)

i leci... możemy się już nie martwić, rakieta znajdzie swój cel, choćby nie wiadomo jak kluczył, w końcu jest naprowadzana najnowszym systemem śledzącym Shark.


©opy®ight 2003 by sEwer

Encoding ISO 8859-2 [ąćęłńóśźż]