back  main  up  next This site can be viewed at all resolutions
Last update:
21-12-2003 06:26:39

POSTĘPOWANIE WYSOKIEJ JAKOŚCI

Projekt "Postępowanie wysokiej jakości", analogicznie do projektu "Oprogramowanie wysokiej jakości", ma na celu umożliwienie wyeliminowania bylejakości ze zbioru schematów postepowania.
Postępowanie wysokiej jakości nosi kilka bardzo ważnych cech.
Przede wszystkim postępowanie wysokiej jakości jest celowe, tzn jest prowadzone z pewnego konkretnego powodu i w celu osiągnięcia konkretnego, z góry określonego wyniku. Nie jest prowadzone dla zabicia czasu, z braku innego zajęcia, nie jest prowadzone od niechcenia, czy bez przygotowania. Postępowanie wysokiej jakości wymaga określenia, do czego ma ono prowadzić, oraz chęci osiągnięcia wyznaczonego celu. Wymaga skupienia na zadaniu. Skupienie to umożliwia wykonać zadanie bardziej dokładnie i w krótszym czasie. Większa ilość niewykorzystanego czasu umożliwia wykonanie większej ilości zadań. Postępowanie wysokiej jakości zwiększa efektywność, a co za tym idzie jakość pracy wykonywanej przez jednostkę.
Po krótce, postępowanie wysokiej jakości sprowadza się do realizacji pewnego schematu:

1. Określony zostaje cel postępowania, któremu postępowanie jest podporządkowane.
2. Przygotowane są zasoby wymagane do prowadzenia postępowania.
2. W trakcie prowadzenia postępowania inne cele, bliższe lub dalsze są tymczasowo unieważnione.
3. Zajmowanie zasobów niezbędnych do prowadzenia postepowania przez inne, nie związane z postępowaniem procesy jest niedopuszczalne.
4. Jednostka prowadząca postępowanie koncentruje się na nim i na niczym innym.
5. Po osiągnięciu celu postępowania, jednostka może podjąć inny cel.
6. Efekty postępowania są zabezpieczane przed przypadkową utratą.

Postępowanie według powyższych zasad prowadzi do szybkiego osiągania wyznaczonych celów, zmniejszenia utraty cennych zasobów, zwiększenia dokładności działania, co jest ważne nie tylko przy pracy z cyberjednostką, ale szczególnie przy niej.


©opy®ight 2003 by sEwer

Encoding ISO 8859-2 [ąćęłńóśźż]