back  main  up  next This site can be viewed at all resolutions
Last update:
12-11-2004 01:36:05

DZIENNIK POKŁADOWY

Zapis #0001;
Witaj na pokładzie. Jam jest sEwer. Dowodzę tą jednostką ku chwale Ludzkości. Ave!


Zapis #0002;
Technikalia. Jednostka macierzysta: Sewerian Cyber Unit "Varelse".
Kilka słów o wyposażeniu SCU Varelse pomoże mi wyjaśnić pewne fakty, dotyczące tego, co czynię.

= Specyfikacja techniczna SCU Varelse =
Centralna Jednostka Obliczeniowa Intel Celeron 300MHZ
Moduł Pamięci Operacyjnej 32MB SDRAM
Moduł Wyjścia Graficznego ATI RAGE IIC AGP 2MB
Urządzenie Wyjścia Graficznego EMC 14" Monochrome Monitor

Oto, jak widać, dyspozycyjna moc obliczeniowa mej maszyny nie jest zbyt wielka, choć z pewnością wystarczająca do większości zastosowań.

Ze względu na systemy graficzne, Użytkowanie Stacji przebiega w dość specyficznych warunkach.
14 cali przekątnej powierzchni wyświetlania. Obraz w skali szarości, ze względu na możliwości monitora ograniczony do rozmiaru 640*480 pixeli, nie pozwala na pracę z szeroko pojętą grafiką.
Nie jest to poważnym problemem, gdyż zastosowanie Stacji jest zgoła odmienne.
Pokład, na którym sie znajdujesz, jest dostosowany dzięki tym niedogodnościom do każdej praktycznie rezolucji ekranu poczynając od 640*480 pixeli.
Również dzięki temu używam do zapisu zaledwie paru kolorów, których jestem pewien, jak wyglądają.

Posiadanie niezbyt potężnej jednostki ma jeszcze kilka zalet.
Pozwala wykształcić pewną szczególną umiejętność wyczuwania, jak w danej chwili pracuje
krzemowy demon; przewidywania czy będzie w stanie obsłużyć jeszcze jeden proces; oceniania, czy dana aplikacja jest szybka, czy powolna; wreszcie - wybierania dla niego odpowiednich programów, napisanych tak, by nie wymagały do prostych operacji nie wiadomo jakiej mocy. To cenna umiejętność.


Zapis #0003;
Komputer, jako cyberjednostka stał się bardzo ważnym elementem życia dużej grupy ludzi.
Ma on stosunkowo duży wpływ na ich egzystencję. Pomaga im w pracy, dostarcza rozrywki, uczy.
Dla użytkownika nie ma znaczenia to, co komputer ma w środku. Ważne jest to, z czym użytkownik może interdziałać [wejść w interakcję], czyli oprogramowanie, a właściwie jego interfejs.
Duża część dostępnego w sieci, czy kolportowanego z prasą oprogramowania jest niskiej jakości.
Naprawdę przydatnych i funkcjonalnych programów jest niewiele.
Dlatego na pokładzie Seweriańskiej Cyberprzestrzennej Stacji Badawczej 'Abyss 9' uruchomiono projekt "Oprogramowanie Wysokiej Jakości - Przyszłość Rozwoju Informatyki"


Zapis #0004;

Oprogramowanie Wysokiej Jakości - Przyszłość Rozwoju Informatyki

Oprogramowanie cyberjednostki decyduje o jej sprawności. Programy Wysokiej Jakości można zgrupować w dwie kategorie:

  • Jednofunkcyjne Programy Specjalistyczne.
    Są to programy, które zazwyczaj wykonują jedną, czy dwie funkcje, których nie wykonują żadne inne programy, lub których wykonanie przy pomocy innych programów jest niewygodne.
    Programy te są zazwyczaj złożone algorytmicznie, lub rozwiazują problemy szczególne.
  • Wielofunkcyjne Programy Użytkowe.
    Oferują zazwyczaj wiele prostych funkcji, które ułatwiają pracę, skracają wiele czynności, choć ich wykonanie innymi sposobami jest również możliwe.
    Zazwyczaj są złożone programistycznie, lub rozwiązują wiele problemów jednocześnie.

Zapis #0005;

In Net Nobody Can Hear You Scream.

Technikalia. Jednostka macierzysta: Sewerian Cyber Unit "Varelse".
Nastał czas zbrojeń. Czas stałego dostepu do sieci. SCU Varelse stała się cześcią globalnego Systemu. Aby to umożliwić dobudowano moduł transmisji sieciowej. Ponadto na potrzeby badań nad zaawansowanymi symulacjami wymieniono Moduł Wyjścia Graficznego, oraz dobudowano dodatkowy Moduł Pamięci Operacyjnej. Bieżąca konfiguracja wygląda następująco:

= Specyfikacja techniczna SCU Varelse =
Centralna Jednostka Obliczeniowa Intel Celeron 300MHZ
Moduły Pamięci Operacyjnej 32MB SDRAM + 128MB SDRAM
Moduł Wyjścia Graficznego ATI Radeon 7200 Mint 32MB DVI
Urządzenie Wyjścia Graficznego EMC 14" Monochrome Monitor

Tylko dzięki nawykowi regularnego wykonywania backupów krytyczne zasoby SCU Varelse, w tym niewyniesiona jeszcze w Cyberprzestrzeń Stacja Abyss 9 ocalały podczas całkowitego Crashu, jaki niedawno wydarzył się na pokładzie. Zniszczeniu uległy wszystkie dane z dysku nr 1. Objawia się więc zagadnienie bezpieczeństwa, wprowadzanego poprzez instalacje więcej niż jednego dysku fizycznego.


Zapis #0006;

Ergonomia czy Mobilność?

Technikalia. Jednostka macierzysta: Sewerian Cyber Unit "Varelse".
Ogromną zaletą wynikającą z faktu posiadania monitora 14" jest brak problemów z transportem. Monitor jednak nie służy do tego, żeby go transportować, więc zagadnienia transportu nie mogą być decydujące. Główną funkcją monitora jest pokazywanie jak największej liczby kolorów w jak największej rozdzielczości z jak największą częstotliwością. Praca przy nieergonomicznych urządzeniach wyjścia powoduje szybsze występowanie zmęczenia, spadek efektywności, a także zagraża zdrowiu użytkowników pracujących przy Cyber Jednostce przez kilkanaście godzin w ciągu doby. Dlatego SCU Varelse została wyposażona w nowe Urządzenie Wyjścia Graficznego - kolorowy monitor 17" firmy Tusonic.
Bieżąca konfiguracja wygląda następująco:

= Specyfikacja techniczna SCU Varelse =
Centralna Jednostka Obliczeniowa Intel Celeron 300MHZ
Moduły Pamięci Operacyjnej 32MB SDRAM + 128MB SDRAM
Moduł Wyjścia Graficznego ATI Radeon 7200 Mint 32MB DVI
Urządzenie Wyjścia Graficznego Tusonic 17" Color Monitor

Możliwość pracy w większej liczbie trybów graficznych, pozwoli prowadzić badania zaawansowanych symulacji, projektowanych do pracy w rozdzielczościach większych niż 640*480 punktów.


 

 

Zapis #0007;

Modernizacja czy Wymiana?

Korporacja Arena zakupiła płyte główną K7T Turbo2 wraz z procesorem AMD Duron 1000MHz, oraz dwoma modułami pamięci operacyjnej SDRAM 128MB, PC100. W obliczu konieczności wymiany szkieletu mechanicznego konstrukcji, dla zamocowania nowej płyty głównej, powstaje zagadnienie nie modernizacji SCU "Varelse", lecz budowy zupełnie nowej, niezależnej Cyberjednostki: SCU "Raptor". Oficjalne uruchomienie jeszcze nie nastąpiło, ze względu na trudności w powiązaniu kwestii estetycznych i funkcjonalnych. Obecnie SCU "Raptor" pracuje bez szkieletu, korporacja Arena podjęła tym samym ogromne ryzyko, jednak korzyści płynące z dysponowania ponad trzykrotnie wiekszą mocy obliczeniową usprawiedliwiają to posunięcie. Prawdopodobnie jedną z konsekwencji tego kroku będzie utrata napędu dysków elastycznych, który odmówił posłuszeństwa. Przyczyną awarii było częściowe wypięcie taśmy magistrali FDD z przynależącego jej gniazda.


 

Zapis #0008;

Shields up, weapons online.

Technikalia. Jednostka macierzysta: Sewerian Cyber Unit "Raptor".
Po zamontowaniu podzespołów wysokiej mocy w nowym szkielecie nastąpiło oficjalne uruchomienie SCU Raptor. Nowa Cyberjednostka została podłączona do sieci, wyposażona w nowy moduł pamięci masowej Samsung 80GB, oraz wysoce ergonomiczny zespół tasterów o niskim skoku, również firmy Samsung. Po przemontowaniu do nowej jednostki wstawionych wcześniej do SCU Varelse nowych podzespołów, uzyskano zadowalającą dyspozycyjną moc obliczeniową, która zapewne przez kilka standardowych lat zaspokoi potrzeby korporacji Arena. Dzięki uprzejmości pewnego anonimowego przedstawiciela społeczności młodych naukowców Akademii Wydobywczo Metalurgicznej korporacja Arena otrzymała w darze lekko uszkodzone Urządzenie Wyjścia Graficznego GoldStar CQ453B 0.28. Po dokonaniu niezbędnych napraw, własnymi siłami inżynieryjnymi Korporacji, przywrócono mu sprawność. Ponieważ podzespół ten umożliwia pracę przy rezolucji ekranu 800*600 pixeli, przydzielono go do współpracy z SCU Varelse, zaś wysłużony monitor EMC 14" oddano zaprzyjaźnionej korporacji, od której od niepamiętnych czasów był wypożyczony. Jednostce SCU Varelse przywrócono stan początkowy, ku chwale historii oraz tradycji korporacji Arena. Obecny stan obu Cyberjednostek jest następujący:

= Specyfikacja techniczna SCU Varelse =
Centralna Jednostka Obliczeniowa Intel Celeron 300MHZ
Moduł Pamięci Operacyjnej 32MB SDRAM +128MB SDRAM
Moduł Wyjścia Graficznego ATI RAGE IIC AGP 2MB
Urządzenie Wyjścia Graficznego GoldStar CQ453B 0.28

 

= Specyfikacja techniczna SCU Raptor =
Centralna Jednostka Obliczeniowa AMD Duron 1000MHZ
Moduł Pamięci Operacyjnej 128MB SDRAM +128MB SDRAM
Moduł Wyjścia Graficznego ATI Radeon 7200 Mint 32MB DVI
Urządzenie Wyjścia Graficznego Tusonic 17" Color Monitor

Ponadto po pewnym czasie, wymaganym do określenia dalszej polityki rozwojowej korporacji Arena. Wyposażono obie jednostki w moduły transmisji sieciowej oparte o układ RTL 8139, umożliwiające przesył z prędkością do 100Mbit/s. Następnie połączono je magistralą o takiej też przepustowości. Z racji większej ekonomiczności starych, sprawdzonych systemów, do zamontowania dodatkowego modułu transmisji, zarejestrowanego w lokalnym systemie przydzielania dostępu jako "uprawniony" została wyznaczona jednostka SCU Varelse. Ona też stała się bramą sieci Arena. Wybór SCU Varelse był podyktowany faktem, iż jednostka ta pobierając znacznie mniej mocy, wymaga również mniej intensywnego chłodzenia, a więc jej obecność, przy założeniu że pozostawać będzie zawsze w stanie gotowości bojowej, nie jest tak zauważalna, jak cięższych jednostek, typu SCU Raptor.


 

Zapis #0009;

Standardowy przegląd.

Technikalia. Jednostka macierzysta: Sewerian Cyber Unit "Raptor".
Stan sieci Arena zmienił się, przynajmniej na okres bieżącego roku standardowego. Przyłączenie Nasturcian Cyber Unit "Motyl" do eskadry, umożliwiło między innymi prowadzenie lokalnych sesji badawczych dotyczących zaawansowanych symulacji, jak również przeprowadzanie eksperymentów w dziedzinie pracy równoległej przy renderowaniu Wysoce Skompresowanych Strumieni Obrazu. Korporacja Arena rozważa możliwość uzbrojenia SCU Varelse w dodatkowy moduł transmisji sieciowej, oraz sprzęgnięcia nowej jednostki z wewnętrzną magistralą przesyłową.


©opy®ight 2003 by sEwer

Encoding ISO 8859-2 [ąćęłńóśźż]